Pełne zestawienie grantów zarówno realizowanych jak i tych zakończonych znajduje się w Bazie POL-ON

Granty realizowane:

 • 2020 – 2025, udział Uniwersytetu Szczecińskiego we Wspólnym Europejskim Programie Wspólnoty EURATOM powołanym rozporządzeniem Rady UE nr 2021/765 z dnia 10 maja 2021, uzupełniającym program Horyzont Europa – więcej informacji
 • 2019.06.18 –  2022.06.17, NCN, OPUS, Edycja XVI, „Nieobsadzone orbitale naturalne w układach kulombowskich”, prof. dr Jerzy Cioslowski
 • 01.01.2018 – 31.12.2018, Uniwersytetu Szczecińskiego we Wspólnym Europejskim Programie Wspólnoty EURATOM powołanym rozporządzeniem Rady UE nr 1314/2013 z dnia 16 grudnia 2013 roku, uzupełniającym program Horyzont 2020, finansowany z MNiSW – dr Marcin Ślęczka
 • 2017.01.27 – 2021.01.26, NCN, OPUS, Edycja XI, „Nowa generacja funkcjonałów macierzy gęstości: konstrukcja i weryfikacja”, prof. dr Jerzy Cioslowski
 • 2013.05.06 – 2018.05.05, NCN, MAESTRO, Edycja III, „Powstawanie i ewolucja rezonansów ruchu średniego w układach planetarnych”, prof. dr hab. Ewa Szuszkiewicz
 • 2013.04.25 – 2018.04.24, NCN, MAESTRO, Edycja III, „Nowe konsekwencje zmienności stałych fundamentalnych w fizyce i kosmologii”, prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski
 • 2012.08.13 – 2015.08.12, NCN, Preludium 2, „Badania reakcji fuzji deuteronów w środowiskach metalowych przy niskich energiach”, dr Natalia Anna Targosz-Ślęczka
 • 2012.07 – 2015.07, NCN, Iuventus Plus, „Badanie ewolucji zaburzeń w scenariuszach kosmologicznych z osobliwościami”, dr Tomasz Denkiewicz

Granty zrealizowane:

 • 2013.06.24 – 2016.12.23, NCN, OPUS, Edycja IV, „Wielociałowe układy kulombowskie w radialnie symetrycznych potencjałach zewnętrznych jako narzędzia testowe dla metod chemii kwantowej i fizyki ciała stałego”, prof. dr Jerzy Cioslowski
 • 2011.05.04 – 2014.05.03, NCN, grant własny, „Modele teorii pola i ich zastosowania w opisie efektów topologicznych w (bio)polimerach”, dr hab. Franco Ferrari, prof. US
 • 2011.04.11 – 2013.04.10, NCN, „Kosmologie ze słabymi osobliwościami w teoriach fundamentalnych i Multiwszechświat”, prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski
 • 2009.04.01 – 2011.03.31, Komisja Europejska, Intra European, Marie Curie Action (7 th Framework Program), Intra European, Marie Curie Action (7 th Framework Program), „Many – Electron Wigner Molecules: 3-D Quantum Dots”, prof. dr Jerzy Cioslowski
 • 2011.06.13 – 2012.06.12, MNiSW, NCN, Projekt badawczy promotorski (finansowany na podstawie ustawy z 8 października 2004r. o zasadach finansowania nauki), „Migracja Super-Ziemi w obecności gazowego olbrzyma”, dr hab. Ewa Szuszkiewicz, prof. US
 • 2008.10.01 – 2011.10.30, MNiSW, grant wlasny, „Współczynnik rozgałęzienia reakcji fuzji deuteronów w środowiskach metalowych przy bardzo niskich energiach, dr hab. Konrad Czerski, prof. US
 • 2008.29.05 – 2011.28.05, projekt badawczy własny Nr N N204 215634, „Wpływ efektów relatywistycznych na stałe spektroskopowe i charakter wiązania w kationach karbonylków metali [M(CO)n]x+ ”, kierownik projektu dr hab. Jacek Styszyński, prof. US
 • 2008 – 2010 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Kosmologie fundamentalne i egzotyczne osobliwości we Wszechświecie” Nr N N202 1912 34, prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski
 • 2005 – 2007 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt. „Wybrane problemy kosmologii fundamentalnych” Nr 1P03B 043 29, prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski
 • 2003.10.02 – 2006.10.01, KBN, „Rozwój teorii funkcjonału macierzy gęstości. Opracowanie nowych metod obliczeniowych w teorii funkcjonału gęstości elektronowej i teorii funkcjonału macierzy gęstości”, prof. dr Jerzy Cioslowski
 • 2002 – 2004 Komitetu Badań Naukowych (KBN) pt. „Ekpiroza i zderzające się membrany w heterotycznej M-teorii” Nr 2PO3B 090 23, prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski
 • 2000.01.01 – 2002.31.12, projekt badawczy KBN nr 8T11F02818, „Rozwijanie algorytmów umożliwiających dokładne wyznaczanie struktury elektronowej cząsteczek”, główny wykonawca dr hab. Jacek Styszyński, prof. US
 • 1999 – 2000 Komitetu Badań Naukowych (KBN) pt. „Aspekty kosmologiczne teorii superstrun i M-teorii” Nr 2PO3B 105 16, prof. dr hab. Mariusz P. Dąbrowski
 • 1996 – 1998 Komitetu Badań Naukowych (KBN) pt. „Klasyczne i kwantowe struny w różnych czasoprzestrzeniach” Nr 2PO3B 196 10, dr hab. Mariusz P. Dąbrowski, prof. US
 • 1996.08 – 10, grant obliczeniowy Holenderskiej Państwowej Fundacji Komputerowej (NCF), Relativistic and correlation effects on molecular properties of mixed halogens, dr Jacek Styszyński
 • 1996.07 – 09, stypendium Europejskiej Fundacji Naukowej (ESF, w ramach programu REHE) wspierające współpracę naukową z Laboratorium Fizyki Chemicznej Uniwersytetu Groningen w Holandii (Collaborative research on the effects of relativity and electron correlation in mixed halogens using MOLFDIR program), dr Jacek Styszyński
 • 1995.08 – 10, grant obliczeniowy Holenderskiej Państwowej Fundacji Komputerowej (NCF), p.t., Relativistic Configuration Interaction and Coupled Cluster Calculations for Diatomic Hydrogen Halide Molecules, dr Jacek Styszyński
 • 1995.06 – 09, stypendium Europejskiej Fundacji Naukowej (ESF, w ramach programu REHE) wspierające współpracę naukową z Laboratorium Fizyki Chemicznej Uniwersytetu Groningen w Holandii (Collaborative research on the effects of relativity and electron correlation in diatomic hydrogen halides using MOLFDIR program), dr Jacek Styszyński
 • 1994.01.10 – 1995.30.04, “Propagation of optical radiation in dielectric media”, Grant No 2 P302 096 05, kierownik projektu dr hab. Adam Bechler, prof. US
 • 1991.01.10 – 1994.30.09, projekt badawczy KBN nr 213059101 p.t. „Badanie efektów krzyżowych korelacyjno- relatywistycznych w atomach”, kierownik grantu dr Jacek Styszyński
 • 1993.01.10 – 30.11, “Angular distributions of polarized photoelectrons”, Grant No. 2 1333 91 01, kierownik projektu dr hab. Adam Bechler, prof. US