Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego realizuje badania w ramach Programu Ramowego Horyzont Europa HE w części dotyczącej badania nad syntezą jądrową jako źródłem energii. Zakres tych badań określony jest w wieloletnim Planie Roboczym 2021-2025 (Work Plan for the Implementation of the Fusion Roadmap in 2021-2025). Szczegółowy zakres prac określany jest corocznie w Programie Roboczym na dany rok (Work Programme 202X). Badania te są kontynuacją zadań realizowanych w ramach programu Horyzont 2020.

 
Pracownicy Instytutu Fizyki uczestniczą w badaniach prowadzonych na stellaratorze  Wendelstein 7-X. Urządzenie to służy do wytwarzania plazmy, czyli warunków w których może zajść synteza termojądrowa. Prace badawcze w tym zakresie mają na celu opracowanie nowego urządzenia, które byłoby źródłem czystej i bezpiecznej energii.
 
Szczegółowy zakres prac związany jest głównie z badaniem dynamiki rozkładu strumienia ciepła na powierzchni dywertora podczas realizowanych programów. Analiza opiera się na danych zebranych przez szereg diagnostyk, w tym kamer termowizyjnych, których pracownicy IF są również operatorami podczas realizowanych kampanii pomiarowych.
Badania prowadzone są przez dr Marcina Ślęczkę oraz mgr Bartosza Zamorskiego.
 
Prace naukowe realizowane w ramach projektu międzynarodowego współfinansowanego ze środków programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pn. „PMW” w roku 2021 umowa nr 5228/HEU-EURATOM/2022/2