Dotacja przyznana w ramach programu: Projekty Międzynarodowe Współfinansowane
 
Nazwa projektu: Udział Uniwersytetu Szczecińskiego we Wspólnym Europejskim Programie Wspólnoty EURATOM powołanym rozporządzeniem Rady UE nr 2021/765 z dnia 10 maja 2021, uzupełniającym program Horyzont Europa
 
Umowa nr 5228/HEU-EURATOM/2022/2
Czas realizacji projektu: 2021 r.
Wartość dofinansowania: 61 943 zł
Całkowita wartość projektu: 99 943 zł
 
Umowa nr 5266/HEU-EURATOM/2022/2
Czas realizacji projektu: 2022 r.
Wartość dofinansowania: 77 638 zł
Całkowita wartość projektu: 127 974 zł
 
 
Opis projektu:
Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego realizuje badania w ramach Programu Ramowego Horyzont Europa HE w części dotyczącej badania nad syntezą jądrową jako źródłem energii. Zakres tych badań określony jest w wieloletnim Planie Roboczym 2021-2025 (Work Plan for the Implementation of the Fusion Roadmap in 2021-2025). Szczegółowy zakres prac określany jest corocznie w Programie Roboczym na dany rok (Work Programme 202X). Badania te są kontynuacją zadań realizowanych w ramach programu Horyzont 2020.
 
Pracownicy Instytutu Fizyki uczestniczą w badaniach prowadzonych na stellaratorze  Wendelstein 7-X. Urządzenie to służy do wytwarzania plazmy, czyli warunków w których może zajść synteza termojądrowa. Prace badawcze w tym zakresie mają na celu opracowanie nowego urządzenia, które byłoby źródłem czystej i bezpiecznej energii.
 
Szczegółowy zakres prac związany jest głównie z badaniem dynamiki rozkładu strumienia ciepła na powierzchni dywertora podczas realizowanych programów. Analiza opiera się na danych zebranych przez szereg diagnostyk, w tym kamer termowizyjnych, których pracownicy IF są również operatorami podczas realizowanych kampanii pomiarowych.
Badania prowadzone są przez dr Marcina Ślęczkę oraz mgr Bartosza Zamorskiego.