Działania popularyzacyjne realizowane przez Instytut Fizyki

Instytut Fizyki podejmuje starania mające na celu upowszechnianie fizyki poprzez współpracę ze szkołami, wykłady otwarte i pokazy doświadczalne. Uważamy, że podejmowane przez nas przedsięwzięcia są bardzo istotne w przygotowaniu uczniów do świadomego wyboru ścieżki dalszego kształcenia. Ważne jest pokazanie młodzieży atrakcyjności i realnych perspektyw z wyboru nauk ścisłych w dalszej edukacji.

Pracownicy Instytutu Fizyki, w znaczącej części, są członkami Polskiego Towarzystwa Fizycznego, którego celem jest popularyzacja fizyki. Dzięki staraniom oddziału Szczecińskiego PTF młodzież mogła wysłuchać wielu ciekawych prelekcji popularno-naukowych prowadzonych przez światowej klasy badaczy, a także zobaczyć interesujące pokazy doświadczeń fizycznych prowadzone przez wspaniałych dydaktyków.

Współorganizujemy liczne konkursy z wiedzy fizycznej. Od 1975 r., Zarząd Komitetu Okręgowego Olimpiady Fizycznej w Szczecinie, który stanowili zawsze pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego (wcześniej WSP), jest organizatorem zawodów olimpiady fizycznej dla uczniów szkół woj. lubuskiego i zachodniopomorskiego etapu I i II.
Organizatorem Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego jest Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

Instytut Fizyki jest współorganizatorem Wojewódzkiego Konkursu „FIZYKA W MEDYCYNIE” dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Impreza coroczna, w tym roku podsumowanie będzie, podobnie jak w latach ubiegłych, w Auli naszego  Wydziału w połowie listopada, połączone z obchodami Międzynarodowego Dnia Fizyki Medycznej.

 • Konkursy

  Olimpiada Fizyczna

  Olimpiada fizyczna, po matematycznej, jest najstarszą w kraju olimpiadą przedmiotową dla uczniów szkół średnich. Została powołana już w 1951 roku jako pierwsza o takim charakterze olimpiada na świecie. Jej inspiratorem i inicjatorem był wybitny fizyk – prof. Wojciech Rubinowicz, który przy udziale fizyków z Uniwersytetu Warszawskiego, oraz przy współpracy Polskiego Towarzystwa Fizycznego doprowadził do zorganizowania Olimpiady. Wówczas powołano również osiem Komitetów Okręgowych Olimpiady Fizycznej. Obecnie jest ich 13.
  Okręg szczeciński, jako dziewiąty, powstał w 1975 roku z siedzibą Zarządu w budynku przy ul. Wielkopolskiej 15 w Szczecinie przy Zakładzie Fizyki ówczesnej WSP. Zarząd Komitetu Okręgowego Olimpiady Fizycznej w Szczecinie stanowili zawsze pracownicy naukowo-dydaktyczni, najpierw Zakładu Fizyki byłej WSP a obecnie Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego.

  Olimpiada Fizyczna

  Międzyszkolny Turniej Fizyczny

  Organizatorem Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego jest Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Obserwatorami Turnieju są przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.
  Celem Międzyszkolnego Turnieju Fizycznego jest podnoszenie poziomu nauczania fizyki, popularyzacja fizyki, pogłębianie zainteresowania tym przedmiotem oraz wpływanie na trafniejszy wybór kierunku studiów wyższych przez absolwentów szkół średnich.
  Zakres wymagań obejmuje programy nauczania fizyki w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych.
  Uczestnikami turnieju mogą być uczniowie dowolnych klas szkół ponadgimnazjalnych wytypowani przez szkołę.

  Międzyszkolny Turniej Fizyczny

  Fizyka w medycynie

  Instytut Fizyki jest współorganizatorem Wojewódzkiego Konkursu „FIZYKA W MEDYCYNIE” dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Impreza coroczna, w tym roku podsumowanie będzie, podobnie jak w latach ubiegłych, w Auli naszego  Wydziału w połowie listopada, połączone z obchodami Międzynarodowego Dnia Fizyki Medycznej.

 • PTF Szczecin

  Polskie Towarzystwo Fizyczne – oddział w Szczecinie

  Polskie Towarzystwo Fizyczne jest stowarzyszeniem, którego celami są upowszechnianie fizyki, rozwijanie więzi między fizykami zatrudnionymi w oświacie, nauce oraz różnych gałęziach gospodarki a także reprezentowanie środowiska fizyków.
  Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Fizycznego mieści się w Szczecinie przy ul. Wielkopolskiej 15 i prowadzi m.in. Olimpiadę Fizyczną oraz liczne konferencje. Organizuje, także, wykłady otwarte, których prelegentami są wspaniali naukowcy. Dzięki działalności oddziału Szczecińskiego PTF Szczecin gościł m.in. Grzegorza Wrochnę, Ryszarda Horodeckiego, Wiesława Kamińskiego, ks. Michała Hellera, czy Krzysztofa Meissnera. Członkowie oddziału Szczecińskiego PTF są aktywnie zaangażowani w popularyzowanie energetyki jądrowej, jako czystego, taniego i bezpiecznego źródła energii.

  Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Fizycznego