• Nazwa / Name

  Grupa Fizyki Molekularnej

  Molecular Physics Group

 • Opis / Description

  Członkowie Grupy Fizyki Molekularnej prowadzą badania w zakresie fizyki molekularnej oraz chemii kwantowej. Do obszarów ich zainteresowań należą:

  1. Teoria funkcjonałów macierzy gęstości
  2. Kwazi-rozwiązywalne układy w mechanice kwantowej
  3. Kryształy kulombowskie oraz atomy harmonium

   

  The members of the Molecular Physics Group carry out research in molecular physics, and quantum chemistry. Their research interests include:

  1. Density matrix functional theory
  2. Quasi-solvable systems in quantum mechanics
  3. Coulomb crystals and harmonium atoms
 • Dyscypliny / Disciplines

  Nauki fizyczne

  Physical Sciences

 • Więcej informacji / More information

 • Kontakt / Contact