dr inż. Filip Prątnicki

 • Informacje ogólne

  Stopień naukowy: doktor
  Stanowisko: adiunkt
  Numer pokoju: 512
  E-mail: filip.pratnicki@usz.edu.pl
 • Wykształcenie i przebieg pracy zawodowej

  2012 Praca inżynierska na Akademii Morskiej w Szczecinie. Tytuł pracy dyplomowej: „Badanie procesu usuwania barwnika Acid Orange 8 z fazy ciekłej za pomocą nanokompozytu Fe3C-CNTs w ściekach poprodukcyjnych.”
  2014 Staż na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Instytucie Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska w Zakładzie Nanotechnologii
  2015 Praktyki w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej
  2015 Praca licencjacka na Uniwersytecie Szczecińskim. Tytuł pracy dyplomowej: „Stałe spektroskopowe molekuł dwuatomowych.”
  2015 Staż w Max-Planck-Institut für Plasmaphysik
  2017 Praca magisterska na Uniwersytecie Szczecińskim. Tytuł pracy dyplomowej: „Wysokotemperaturowa funkcja rozdziału cząsteczek dwuatomowych.”
  2019 Pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Udział w szkołach i konferencjach

  X 2013 Ewald von Kleist contribution and its consequences to the development of science, Pobierowo
  IV 2015 34th Max Born Symposium, Wrocław
  V 2015 Astroparticle Physics in Poland, Warszawa
  VI 2018 Międzynarodowa szkoła letnia „Bridging experiment and theory in precision spectroscopy (BETS)” współorganizowana przez CMST COST Action CM1405: Molecules in Motion (MOLIM)
  VI 2019 MATH/CHEM/COMP 2019 31st MC2 Conference, Dubrovnik
 • Wygłoszone referaty

  2018 Poster (Convergence studies of the helium isoelectronic series within the Nakatsuji’s method) na międzynarodowej szkole letniej „Bridging experiment and theory in precision spectroscopy (BETS)”, Toruń
  2019 Referat (Unoccupied natural orbitals in ground states of two-electron atoms and molecules) na Seminarium Instytutu Fizyki
  2019 Cykl wykładów (Explicitly correlated wavefunctions in quantum chemistry) na MATH/CHEM/COMP 2019 31st MC2 Conference, Dubrovnik
 • Ważniejsze publikacje

  1. M. Buchowiecki i F. Prątnicki, High temperature partition function – a key role of ro-vibrational coupling and inflection points, Mol. Phys., Vol. 115, p. 2547 (2017)
  2. J. Cioslowski i F. Prątnicki, Simpler is often better: Computational efficiency of explicitly correlated two-electron basis sets generated by the regularized Krylov sequences of Nakatsuji, J. Chem. Phys., Vol. 149, 184107 (2018)
  3. J. Cioslowski i F. Prątnicki, Natural amplitudes of the ground state of the helium atom: Benchmark calculations and their relevance to the issue of unoccupied natural orbitals in the H2 molecule, J. Chem. Phys., Vol. 150, 074111 (2019)
  4. J. Cioslowski i F. Prątnicki, Universalities among natural orbitals and occupation numbers pertaining to ground states of two electrons in central potentials, J. Chem. Phys., Vol. 151, 184107 (2019)
  5. J. Cioslowski i F. Prątnicki, Uniform Description of the Helium Isoelectronic Series Down to the Critical Nuclear Charge with Explicitly Correlated Basis Sets Derived from Regularized Krylov Sequences, J. Chem. Phys., Vol. 153, 224106 (2020)
  6. K. Cendrowski, K. Pachnowska, A. Augustyniak, J. Wierzbicka, F. Prątnicki, P. Kucharski, W. Kukułka i E. Mijowska, The impact of environmental water on the potential application of core−shell titania−silica nanospheres as photocatalysts, Nanotechnology, Vol. 32, 315703 (2021)
  7. J. Cioslowski, F. Prątnicki i K. Strasburger, Solitonic natural orbitals in Coulombic systems, J. Chem. Phys., Vol. 156, 034108 (2022)
  8.