• Nazwa / Name

  Zespół CASA* – US – Centrum Zaawansowanych Badań w Zakresie Astrobiologii i Dziedzin Pokrywnych

  CASA* – US Group – Centre of Advanced Studies in Astrobiology and Related Topics

 • Opis / Description

  Zespół CASA*-US należy do Centrum Zaawansowanych Badań w Zakresie Astrobiologii i Dziedzin Pokrywnych (CASA*) z siedzibą na Uniwersytecie Szczecińskim. Zajmuje się powstawaniem i detekcją układów pozasłonecznych, medycyną kosmiczną oraz stabilnością białek. Zespół aktywnie uczestniczy w działalności i w organizacji następujących podmiotów: Stowarzyszenie Astrobiologicznej Sieci Europejskiej EANA, EUROPLANET, Europejski Instytut Astrobiologii (EAI) oraz Międzynarodowa Akademia Astronautyczna IAA.

   

  The CASA*-US Group is part of the Centre for Advanced Studies in Astrobiology and Related Topics (CASA*)  based at the University of Szczecin. It conducts research in the fields of formation and detection of extrasolar systems, space medicine and stability of proteins. The group is participating  in the activities and organization of the following entities: European Astrobiology Network Association (EANA), EUROPLANET, European Astrobiology Institute (EAI), International Academy of Astronautics (IAA)

 • Dyscypliny / Disciplines

  Fizyka, astronomia, astrofizyka, biologia, medycyna kosmiczna

  Physics, astronomy, astrophysics, biology, space medicine

 • Więcej informacji / More information

 • Kontakt / Contact

  Prof. dr hab. Ewa Szuszkiewicz, Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński, e-mail: ewa.szuszkiewicz@usz.edu.pl

  dr hab. Franco Ferrari, Prof. US, Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński, e-mail: franco.ferrari@usz.edu.pl