• Nazwa / Name

  Grupa Teorii Pola/Field Theory Group

 • Opis / Description

  Grupa Teorii Pola zajmuje się konforemnymi teoriami pola, modelami całkowalnymi, teoriami supersymetrycznymi i zastosowaniami teorii pola w fizyce statystycznej oraz fizyce polimerów. Grupa bierze aktywny udział w działalności następujących podmiotów: Zjednoczony Instytut Badań Jądrowych, Dubna i Akcja COST CA17139 pt. EUTOPIA

   

  The Field Theory Group is working on conformal field theories, integrable models, supersymmetric field theories, applications of field theory in statistical physics and polymer physics. The group is participating in the activities of the following entities: Joint Institute for Nuclear Research, Dubna and COST Action CA17139 EUTOPIA

 • Dyscypliny / Disciplines

  Fizyka/Physics

 • Więcej informacji / More information

 • Kontakt / Contact