Instytut Fizyki, utworzony w ramach nowej struktury Uniwersytetu Szczecińskiego w dniu 1.10.2019 r., kontynuuje działalność badawczą w dziedzinie nauk fizycznych rozpoczętą w środowisku akademickim Szczecina w 1969 roku.

Aktualności

  • 22 WRZEśNIA 2020
  CleanHME – konferencja 23.09-25.09.2020

  CleanHME – konferencja 23.09-25.09.2020

  W dniach 23-25 września 2020 roku odbędzie się konferencja naukowa, rozpoczynająca realizację europejskiego projektu Clean Energy from Hydrogen-Metal Systems, koordynowanego przez grupę badawczą z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Spotkanie zainauguruje wykład profesora Petera Hagelsteina z Massachusettes Institute of Technology (USA) o zimnej fuzji jądrowej. Wykłady w ramach konferencji będzie można oglądać na bieżąco za pomocą MS

  więcej
  • 12 SIERPNIA 2020
  ŚP. prof. Mykola Korynevskii

  ŚP. prof. Mykola Korynevskii

  Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 11.08 zmarł nasz kolega ŚP. prof. Mykola Korynevskii, wieloletni pracownik Instytutu Fizyki US. Wyrazy współczucia rodzinie i bliskim składają pogrążeni w smutku pracownicy Instytutu Fizyki US.

  więcej
  • 11 SIERPNIA 2020
  CleanHME – projekt naukowców Instytutu Fizyki w ramach H2020

  CleanHME – projekt naukowców Instytutu Fizyki w ramach H2020

  Uniwersytet Szczeciński koordynuje europejski projekt naukowy CleanHME (Clean Hydrogen-Metal Energy) finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Instytut Fizyki we współpracy z 17 instytucjami z Unii Europejskiej, Kanady i USA realizuje projekt badawczy mający na celu opracowanie koncepcji nowego, czystego, bezpiecznego i bardzo wydajnego źródła energii opartego o fuzję izotopów wodoru w środowiskach

  więcej
  • 10 SIERPNIA 2020
  Laboratoria eLBRUS z kolejną dotacją

  Laboratoria eLBRUS z kolejną dotacją

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 28.07.2020 przyznało dotację podmiotową w wysokości 690 000 zł na finansowanie w latach 2020-2022 kosztów związanych z utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej/stanowiska badawczego pn. Laboratoria Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Szczecińskiego eLBRUS.

  więcej
  • 9 KWIETNIA 2020
  ŚP. Dr Dorota Kawczuga

  ŚP. Dr Dorota Kawczuga

  Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu ŚP. dr Doroty Kawczugi, wieloletniego pracownika Instytutu Biologii US. Wyrazy współczucia RODZINIE składają pogrążeni w żalu pracownicy Instytutu Fizyki US.

  więcej
  • 16 MARCA 2020

  ZARZĄDZENIE NR 34/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 16 marca 2020

  ZARZĄDZENIE NR 34/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 16 marca 2020 w sprawie sposobu realizacji treści programowych i potwierdzania efektów uczenia w formie kontaktów zdalnych on-line, w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych, wśród społeczności akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego.

  więcej