Główne kierunki studiów obsługiwane przez pracowników naukowo- dydaktycznych oraz dydaktycznych Instytutu Fizyki US:

  • Fizyka – I (link) i II stopień (link)
  • Optyka okularowa – I stopień (link)

Więcej informacji związanych ze studiami I i II stopnia można znaleźć na stronie Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz na profilu https://www.facebook.com/cosmofun.us.

Od roku akademickiego 2019/2020 nabór na studia III stopnia odbywa się w ramach Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego.
Więcej informacji: Szkoła doktorska oraz strona Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

W razie pytań związanych ze studiami na kierunkach fizykaoptyka okularowa oraz matematyka należy kontaktować się z Panią Katarzyną Łapińską (Sekcja ds. Studenckich) telefon: 91 444 15 19, e-mail: katarzyna.lapinska@usz.edu.pl.