• Narodowe Centrum Nauki z dniem 06.04.2022 roku w ramach konkursu PRELUDIUM BIS 3 na projekty badawcze przyznało środki finansowe w wysokości 457 500 zł na realizację projektu badawczego pt. Badanie natury ciemnej materii za pomocą zmodyfikowanego równania Poissona, który realizować będzie Uniwersytet Szczeciński, Instytut Fizyki, a kierownikiem projektu będzie Pan dr hab. Vincenzo Salzano.
  • Jedna z prac dr hab. Marcina Buchowieckiego, prof. US pt. „Uncertainty of High Temperature Heat Capacities: The Case Study of the NH Radical”, która została opublikowana 28 stycznia 2021 roku na łamach „The Journal of Physical Chemistry A”, stała się jednym ze źródeł informacji, w oparciu o które powstał wpis na słynnej już Wikipedii zawierający wiadomości na temat Imidogenu.
  • Prof. dr hab. Konrad Czerski został kierownikiem koordynowanego przez Uniwersytet Szczeciński, europejskiego projektu naukowego CleanHME (Clean Hydrogen-Metal Energy) finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020. Instytut Fizyki we współpracy z 17 instytucjami z Unii Europejskiej, Kanady i USA realizuje projekt badawczy mający na celu opracowanie koncepcji nowego, czystego, bezpiecznego i bardzo wydajnego źródła energii opartego o fuzję izotopów wodoru w środowiskach metalicznych. Projekt o wartości ok. 5,5 miliona Euro trwa od sierpnia 2020 do lipca 2024 i opiera się w dużym stopniu o możliwości badawcze Centrum Fizyki Eksperymentalnej „eLBRUS”. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule lub na stronie domowej projektu http://www.cleanhme.eu.
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dniem 28 lipca 2020 roku przyznało dotację podmiotową w wysokości 690 000 zł na finansowanie w latach 2020-2022 kosztów związanych z utrzymaniem aparatury naukowo-badawczej/stanowiska badawczego pn. Laboratoria Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Szczecińskiego eLBRUS. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.
  • W dniu 24 kwietnia 2020 roku ukazał się w prestiżowym czasopiśmie naukowym „Science Advances” artykuł pt. „Four direct measuremets of the fine-structure constant 13 billion years ago”na temat pomiaru wartości stałej struktury subtelnej (alfa) na podstawie obserwacji sygnału od kwazara J1120+0641. Współautorami są M.P. Dąbrowski, K. Leszczyńska i K. Marosek z naszej Grupy Kosmologicznej. Badania zespołu były także omówione w serwisie „Nauka w Polsce” i „The First News”. Znany serwer popularnonaukowy phys.org umieścił też wywiad z liderem projektu prof. Johnem Webbem z Uniwersytetu New South Wales Sydney z Australii. Patrz też informacja na stronie Uniwersytetu Szczecińskiego oraz wywiad w telewizji TVP Polonia .
  • Prof. Mariusz P. Dąbrowski wraz z dr Aną Alonso-Serrano i prof. Thomasem Naumannem wydali specjalny wolumin poświęcony fizycznym i filozoficznym problemom stałych fundamentalnych i fundamentalnych praw fizyki pt. „The Multiverse” („Multiwszechświat”).
  • W uznaniu wyników uzyskanych w trakcie realizacji grantu MAESTRO-3 Forum Inteligentnego Rozwoju przyznało Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju w kategorii „Naukowiec przyszłości” jego kierownikowi prof. dr hab. Mariuszowi P. Dąbrowskiemu. Certyfikat nagrody został wręczony 10 czerwca 2019 roku na gali w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie a sama nagroda została wręczona podczas Forum Inteligentnego Rozwoju 2019 w Uniejów Uzdrowisko Parku w dniu 29 listopada 2019 roku. Informacja o dalszych badaniach grupy w artykule.