dr Marcin Ślęczka

 • Informacje ogólne

  Stopień naukowy: doktor
  Stanowisko: adiunkt dydaktyczny

  Numer pokoju: 409
  Telefon: +48 91 444 10 16
  E-mail: marcin.sleczka@usz.edu.pl

  Konsultacje: Poniedziałek 10:00- 11:30
 • Wykształcenie

    magister fizyki, Uniwersytet Szczeciński,
  2006 praca magisterska: Przybliżone rozwiązanie równań optyki półklasycznej z użyciem operatora fazy.
    pod kierunkiem dr hab. prof US Adama Bechlera
     
    doktor fizyki, Uniwersytet Szczeciński,
    praca doktorska: Niezależny od cechowania opis oddziaływania materii z silnymi i krótkimi impulsami laserowymi
  2014 Promotor dr hab. prof US Adama Bechlera
  Recenzenci:
    prof. dr hab. Mirosław Brewczyk, Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku
    dr hab. prof. UŁ Jarosław Bauer, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Łódzki
 • Przebieg pracy zawodowej

  od X 2006 asystent w Zakładzie Elektrodynamiki i Optyki, Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński

 • Zainteresowania naukowe

  • Optyka półklasyczna
  • Oddziaływanie układów atomowych z polem elektromagnetycznym
  • Jonizacja atomów przez silne i krótkie impulsy światła laserowego
 • Udział w szkołach i konferencjach

  23 IX – 04 X 2002 Udział w kursie fizyki eksperymentalnej – Uniwersität Rostock
  22 – 25 IX 2008 Optyka i Informatyka Kwantowa II, Toruń, Polska
  poster: Jonizacja atomu przez silne i krótkie impulsy laserowe
  08 – 1 VII 2009 41st EGAS Conference, Gdańsk, Polska
  poster: Angular distributions of atomic photoelectrons ejected by strong laser field
  27 VI – 01 VII 2011 Polska Konferencja Optyczna, Międzyzdroje, Polska
  03 – 07 IX 2012 Czech-Polish-Slovak Optical Conference, Ostravice, Czechy
  wykład i poster: Interaction of atomic systems with strong and short pulses – a new type of gauge invariant approach
  VII 2013 Polska konferencja Optyczna, Sandomierz, Polska
  wykład: Jonizacja atomów w silnych polach laserowych i problem zależności od cechowania
  VII IX 2015 Polska konferencja Optyczna, Legnica, Polska
  poster: Zakres stosowalności niezależnego od cechowania modelu opisującego jonizacje atomu przez silne pola laserowe
 • Wygłoszone referaty

  2007 Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński, Oddziaływanie układu atomowego z silnym impulsem świetlnym
  2008 Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński, Jonizacja atomu przez krótkie i silne impulsy świetlne
  2009 Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński, Oddziaływanie atomu z silnym impulsem świetlnym – przybliżenie silnego pola i rozkłady kątowe fotoelektronów
  2010 Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński, Oddziaływanie układów atomowych z silnymi polami laserowymi – opis niezależny od wyboru cechowania
  2011 Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński, Oddziaływanie atomów z krótkimi i silnymi impulsami świetlnymi. Rozkłady energetyczne.
  2012 Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński, Niezależny od cechowania opis oddziaływania materii z silnymi i krótkimi impulsami świetlnymi.
  2012 Czech-Polish-Slovak Optical Conference, Ostravice, Czech Republic, Interaction of atomic systems with strong and short pulses – a new type of gauge invariant approach.
 • Nagrody i odznaczenia

  2005    Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w nauce
  2006    Wyróżnienie za bardzo dobre wyniki w nauce przyznane przez Dziekana Wydziału Matematyczno – Fizycznego Prof. US dr hab. Jerzy Stelmach
  2014    Wyróżnienie w konkursie na Najlepszego Młodego Naukowca Uniwersytetu Szczecińskiego