dr hab. Mykola Korynevskii, prof. US

 • Informacje ogólne

  Stopień naukowy: doktor habilitowany
  Stanowisko: profesor

  Numer pokoju:
  Telefon:
  E-mail:

  Konsultacje:
 • Lista publikacji

  1. N.A.Korynevskii, V.B.Solovyan. Investigation of Ferroelectric-Antiferroelectric Mixed Compounds of RADA Type. Phase Transition 80, p.55-61, 2007.
  2. I.E.Lipinski, J.Kuriata, N.A.Korynevskii. On the Correlation Between EPR. Data for SASeD Doped with Cr3+ and Soft Modes. Condens. Matt. Phys. 10, p. 79-84, 2007.
  3. I.E.Lipinski, J.Kuriata, N.A.Korynevskii. Crystal Lattice Dynamic Effects for SASD Type Crystals Doped with Cr3+ as Detected by EPR for T > Tc. Reviews of Advanced Materials Science 14, p.81-84, 2007.
  4. N.A. Korynevskii Zadania z Fizyki z Rozwiązaniami. Elektromagnetyzm. Wydawnictwo „Politechnika Lwowska”, Lwów, 2005