Szanowni Państwo, Ministerstwo Edukacji i Nauki dokonało ewaluacji jakości działalności naukowej i z dumą możemy poinformować, że w dyscyplinie nauki fizyczne otrzymaliśmy kategorię A.

W Uniwersytecie Szczecińskim poddano ewaluacji 18 dyscyplin, z czego 4 otrzymały kategorię A (nauki prawne, historia, nauki fizyczne, nauki o polityce i administracji). 13 dyscyplin otrzymało kategorię B +, jedna zaś kategorię B (psychologia).

Wyniki ewaluacyjne potwierdzają wysoki poziom prowadzenia nauki na naszej Uczelni, a w szczególności w naszym Instytucie.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim, których praca przyczyniła się do tego sukcesu.