Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odszedł Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego w latach 2012-2020 prof. dr hab. Edward Włodarczyk.

Straciliśmy wysoko cenionego Naukowca, doskonałego Nauczyciela i Przyjaciela wielu z nas.

Najszczersze kondolencje dla Rodziny, bliskich i współpracowników Pana Rektora składają Dyrekcja oraz Pracownicy Instytutu Fizyki US. 

Informacje o ceremonii pogrzebowej

Wspomnienie o Profesorze Edwardzie Włodarczyku

Księga kondolencyjna