Zapraszamy na wykład otwarty pt. „Pierwszy obraz czarnej dziury”

Uniwersytet Szczeciński oraz  Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego serdecznie zaprasza na kolejny wykład otwarty, który odbędzie się zdalnie na platformie ZOOM  8 września (środa) 2021 r. o godzinie 19.00. Wykład pt. „Pierwszy obraz czarnej dziury” wygłosi prof. Luciano Rezzolla z Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie oraz Trinity College w Dublinie.

Wykład prof. Luciano Rezzolli towarzyszy konferencji ALTECOSMOFUN’21 „Alternative Gravities and Fundamental Cosmology” (cosmo.usz.edu.pl/altecosmo21) i jest organizowany we współpracy z projektem „Zapytaj fizyka” (zapytajfizyka.fuw.edu.pl).

 

Na wykładzie omówione będzie w jaki sposób pierwszy obraz czarnej dziury został uzyskany dzięki współpracy Teleskopu Horyzontu Zdarzeń (EHT). W szczególności opisane będą aspekty teoretyczne, które pozwoliły na wymodelowanie dynamiki akrecji plazmy na czarną dziurę oraz sposób wykorzystania tej dynamiki do generowania syntetycznych obrazów czarnych dziur. Zilustrowane będzie jak porównanie obrazów teoretycznych z obserwacjami pozwoliło wydedukować obecność czarnej dziury w galaktyce M87 i wydobyć informacje o jej właściwościach. W podsumowaniu wspomniane będą najważniejsze wyniki na temat silnych pól grawitacyjnych i alternatywnych obiektów dla czarnych dziur.

 

Uczestnictwo w wykładzie wymaga rejestracji poprzez formularz Google:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKuMDaCjFZrmnh8JccXkT4Wii2ykfVx6CgtTcYQjEYILjaEg/viewform, po której zostanie przesłany link do spotkania ZOOM.

 

Wykład będzie też transmitowany na żywo na YT na kanale Fundacji Eureka im. prof. Jerzego Stelmacha:

https://www.youtube.com/channel/UC-ZIAAsw7zlp6RRcmWQfwuA/videos

Wykład będzie wygłoszony w języku angielskim.