Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty Szczecińskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego, który odbędzie się 29 marca (środa) 2023 r. o godzinie 18.00 w auli Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego ul. Wielkopolska 15 (sala 116).
 
Wykład pt. „Czy zagadka zimnej fuzji jądrowej została rozwiązana?” wygłosi prof. dr hab. Konrad Czerski z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego.
 

Prof. Konrad Czerski jest kierownikiem europejskiego projektu naukowego CleanHME (Clean Hydrogen-Metal Energy) finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020 realizowanego we współpracy z 17 instytucjami z Unii Europejskiej, Kanady i USA, którego celem jest opracowanie koncepcji nowego, czystego, bezpiecznego i bardzo wydajnego źródła energii opartego o fuzję izotopów wodoru w środowiskach metalicznych. Projekt ten opiera się w dużym stopniu o możliwości badawcze Centrum Fizyki Eksperymentalnej „eLBRUS” (Laboratoria Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Szczecińskiego).
 
Streszczenie:
Ponad 30 lat temu amerykańscy elektrochemicy oświadczyli na słynnej konferencji prasowej, że rozwiązali problem energetyczny świata. Zaproponowali, że w elektrodzie palladowej, w czasie elektrolizy ciężkiej wody następuje fuzja dwóch deuteronów prowadząca do produkcji wyjątkowo dużej ilości energii. Ze względu na trudności w replikacji danych eksperymentalnych i brak wyjaśnienia teoretycznego przez wiele lat zimna fuzja jądrowa była kontrowersyjnie dyskutowana. Ostatnie badania eksperymentalne i rozwój modeli teoretycznych rzucają nowe światło na ten problem. Tym niemniej, ciągle zasadne pozostaje pytanie na ile rozumiemy naturę zimnej fuzji jądrowej, która mogłaby być podstawą nowego, taniego i przyjaznego dla środowiska źródła energii.”
 
Wykład będzie również dostępny pod linkiem: