„The Origin of Gold in the Universe” („Jak powstało złoto we Wszechświecie”)

Zarząd Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego serdecznie zaprasza na kolejny wykład otwarty, który odbędzie się 23 września 2019 (poniedziałek) 2019 r. o godzinie 19.00 w auli nr 7 (I ptr.) kampusu Akademii Morskiej w Szczecinie przy ul. Szczerbcowej 4.

Wykład pt. „The Origin of Gold in the Universe” („Jak powstało złoto we  Wszechświecie”) wygłosi prof. Tsvi Piran z Katedry Schwartzmana Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, Izrael. Prof. Piran jest m.in. autorem pomysłu, ze  tzw. błyski gamma są wynikiem zlewania się dwóch gwiazd neutronowych. Wykład  towarzyszy konferencji POTOR-6, 6-tej Konferencji Polskiego Towarzystwa  Relatywistycznego (cosmo.usz.edu.pl/potor6) i jest organizowany we współpracy z  projektem „Zapytaj fizyka?” (zapytajfizyka.fuw.edu.pl). Wykład będzie prowadzony w języku angielskim z możliwością krótkiego komentarza do wybranych sekwencji po polsku.

Naukowcy od dawna wiedzieli, ze węgiel, tlen, azot, krzem i żelazo powstają we wnętrzach gwiazd podobnych do naszego Słońca i potem są rozsiewane w kosmosie podczas wybuchów gwiazd supernowych. Jednak nie znali odpowiedzi na pytanie skąd wzięły się cięższe pierwiastki takie jak platyna i złoto? Na wykładzie w sposób popularny zostanie przedstawione jak w trakcie zjawiska łączenia się ze sobą układów podwójnych gwiazd neutronowych zostały wyprodukowane te jakże cenne dla nas pierwiastki. Omówione zostanie jak wynikło to z obserwacji kolejnego przypadku emisji fal grawitacyjnych z dnia 17 sierpnia 2017 roku za pomocą detektorów LIGO i Virgo.