Naukowcy z Instytutu Fizyki prowadzą ważne badania nad przyszłym źródłem energii pochodzącym z fuzji jądrowej, zachodzącej w środowiskach metalowych przy niskich energiach. Badania obejmują rozmaite eksperymenty z użyciem zaawansowanych metod badawczych oraz współpracę z przedsiębiorstwami, które mogą w przyszłości wykorzystać wyniki naszych badań do zastosowań praktycznych. Poznajcie część naszego zespołu i podstawy naszych badań. 

 
Projekt otrzymał finansowanie z programu badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 Unii Europejskiej  w ramach  umowy o grant numer 951974.