Praca Profesora Marcina Buchowieckiego pt. Uncertainty of High Temperature Heat Capacities: The Case Study of the NH Radical, która została opublikowana 28 stycznia 2021 roku na łamach The Journal of Physical Chemistry A, stała się jednym ze źródeł informacji, w oparciu o które powstał wpis na słynnej już Wikipedii zawierający wiadomości na temat Imidogenu – link. Serdecznie gratulujemy i życzymy wszystkim pracownikom US, by ich prace zmieniały postrzeganie świata.