Nauka języka polskiego online od podstaw

Zapraszamy naszych przyjaciół i gości z Ukrainy do bezpłatnej nauki języka polskiego. Zajęcia będą prowadzone online, przez lektorkę z Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

Dla kogo jest ten kurs

Jeśli masz skończone 18 lat – po prostu dołącz do nas! Online – bez zapisów i rekrutacji.

 

Czego się nauczysz

Na zajęciach poruszymy tematy, które przydadzą się w życiu codziennym i zawodowym. Kurs będzie prowadzony na poziomie podstawowym A1 przez lektorkę posługującą się zarówno językiem polskim jak i ukraińskim.

 

Jak długo potrwa kurs

Zaczynamy 20 kwietnia, a kończymy 28 lipca. Kurs odbywa się online i obejmuje 60 godzin lekcyjnych, które odbywają się o godzinie 17.00 zgodnie z poniższą agendą.

 

  • Dołącz do wydarzenia na Facebooku LINK
  • Weź udział w lekcji na żywo poprzez platformę Zoom LINK

 

 

Zobacz cały harmonogram

 

Data

Temat

1

20.kwi

1. Oficjalne / nieoficjane powitania i pożegnania. Przedstawianie się 
– wymowa polska 
– polski alfabet
– koniugacja –m, -sz
– zaimki osobowe
– oficjalne / nieoficjalne pytania o imię, nazwisko 
– dane osobowe (imię, nazwisko) 
– pytania: Jak pan/i  ma na imię?, Jak się pan/i nazywa? 

2

25.kwi

2. Samopoczucie. Pochodzenie 
– pytania: Co słychać?; Jak się masz/ Jak się pan/i ma?; Skąd pan/i jest? 
–  określenia typu: dobrze, świetnie… 
– nazwy państw, narodowości 
odpowiedzi: Jestem z… (leksykalnie, bez wprowadzania dopelniacza); Jestem Ukraińcem / Ukrainką (leksykalnie, bez wprowadzania narzędnika) 
– odmiana czasownika być 

3

27.kwi

3. Rodzina- nazwy członków rodziny 
– pytania: Kto to jest?, Jaki on jest? 
– pytania o rozstrzygnięcie: Czy to jest…?, Czy masz…? 
– opis osoby (podstawowe przymiotniki) 
– zaimki dzierżawcze
– podział gramatyczny na rodzaje (męski, żeński, nijaki)

4

02.maj

4. Praca
– nazwy zawodów 
– pytania: Kim pan/i jest z zawodu? 
– rzeczowniki i przymiotniki w N. lp.  
– liczebniki główne 1-10  
– wizytówki 
– pytania o numer telefonu, adres, adres e-mail (nazwy znaków: @ _ /. ) 

5

04.maj

5. Dane osobowe
– wypełnianie formularzy: dane personalne (imię i nazwisko, numer telefonu, adres
mailowy), dane adresowe: (miasto, ulica, dom, mieszkanie) – opisywanie umiejętności językowych
– struktury: znać język polski oraz mówić po polsku – odmiana czasownika znać, mówić (cz. ter.)
– liczebniki główne 11-19; 20-100
– zdania pytające: Ile jest…?

6

09.maj

 6. W biurze
– nazwy przedmiotów biurowych 
– wyposażenie sali  
– rodzaj gramatyczny rzeczownika 
– zaimki wskazujące: ten, ta, to 

7

11.maj

7. Plan dnia
– nazwy dni tygodnia,  miesięcy,  pory roku  
– planowanie dnia: czas (godziny, daty) 
– sposoby podawania czasu (oficjalny i nieoficjalny) 
– zdania pytające: Jaki dzisiaj jest dzień? Jaka jest pora roku? Jaki jest miesiąc? 
– zaimki pytajne: który?, która?, które? 
–  liczebniki porządkowe 1-24 

8

16.maj

8. W weekend
– planowanie porządków 
– utrzymanie czystości w domu/mieszkaniu
– struktury: w + nazwy dni tygodnia
– czasowniki modalne: chcieć, móc, musiec 

9

18.maj

9. Zakupy (L10-11) M 3A/3C 
– nazwy podstawowych produktów spożywczych 
– nazwy sklepów 
– pytania: Czy jest…?,  Ile kosztuje..?, Ile płacę?  
– formy: grosz/grosze/groszy, złoty/złote/złotych 
– koniugacja –ę,-isz/-ysz  

10

23.maj

10. Na bazarze/rynku
– formuły grzecznościowe: Proszę o… 
– biernik rzeczownika l. poj. 
– struktura: lubię jeść/pić… (+ B) 
– stopniowanie na przykładzie przymiotników tani oraz drogi 
– tworzenie przymiotników odrzeczownikowych typu: bananowy/bananowa/bananowe

11

25.maj

11. W restauracji
– nakrycia stołowe 
– posiłki, dania, napoje 
– składanie zamówienia w restauracji 
– struktura: Proszę, podaj mi… (+ B) 
– odmiana czasowników: jeść, pić, woleć 
– struktura: woleć niż… 

12

30.maj

12. Gotowanie
– przygotowywanie dań/potraw 
– przepisy kulinarne 
– produkty spożywcze; ilości i miary 
– odmiana czasownika robić, gotować 
– dopełniacz rzeczownika i przymiotnika w liczbie pojedynczej 

13

01.cze

13. Ciało i zdrowie
– nazwy części ciała 
– organy wewnętrzne 
– struktura: boli mnie… (+ M lp), bolą mnie… (+ M lmn)  
–  konstrukcja: mam… (+ B) objawy choroby 

14

06.cze

14. U lekarza
– nazwy lekarstw 
– nazwy lekarzy specjaliści 
– umawianie się na wizytę u lekarza  
– rejestracja w przychodni lub szpitalu 
– zdania pytające: co pani/panu dolega? 

15

08.cze

15. Pogoda i środowisko naturalne
– pogoda (zjawiska atmosferyczne, prognoza pogody) 
– czas przyszły czasownika być 
– przysłówki odprzymiotnikowe (słonecznie, deszczowo) 
– czas przyszły czasowników niedokonanych 
– okoliczniki czasu 
– formy: stopni/stopnie 

16

13.cze

16. Ubrania
– ubrania, obuwie i dodatki  
– materiały i wzory 
– nazwy kolorów 
– rodzaj gramatyczny przymiotnika 
– zdania pytające: Jakiego koloru jest…   
– struktura: mieć na sobie… (+ B) 
– odmiana czasownika nosić 

17

15.cze

17. W mieszkaniu
– nazwy wyposażenia domu/mieszkania (meble, sprzęt RTV i AGD) 
– rodzaje pomieszczeń domu/mieszkania 
– wielkość domu/mieszkania 
– odmiana czasowników: wisieć, stać, leżeć 
– formy: metr/metry/metrów 

18

20.cze

18. Wynajem mieszkania
– pozyskiwanie i udzielanie informacji o mieszkaniu  
– składanie, przyjmowanie, negocjowanie oferty 
odmiana czasownika wynajmować 
– miejscownik rzeczownika i przymiotnika w liczbie pojedynczej  
– przyimki określające lokalizację: (nad, pod, obok, na, w…) 

19

22.cze

19. W mieście
– nazwy obiektów (ulica, szkoła, bank, poczta…) 
określenia kierunków (prosto, w prawo, w lewo) 
– pytania: Przepraszam, gdzie jest…? 
– struktura: Proszę iść …. 
– odmiana czasownika iść (cz. ter.)

20

27.cze

20. Transport
– nazwy środków transportu 
– określenia: bilet normalny, bilet ulgowy 
– kupowanie biletów 
– odmiana czasownika jechać (cz. ter.)
        – struktura: jechać + N (jechać tramwajem, autobusem) 

21

29.cze

21. W podróży
– podróże (autobus, pociąg) 
– interesujące miejsca w woj. Zachodniopomorskim (Wały Chrobrego, Krzywy las, Morze Bałtyckie, Puszcza Białowieska) 
– stopniowanie przymiotnika 

22

04.lip

22. Rutyna dnia codziennego
– pory dnia, nazwy dni tygodnia 
– pytania: Co robisz rano / wieczorem? 
– czasownikowe określenia codziennych czynności (np.gotować, wstawać, sprzątać, myć się, iść do pracy, iść spać) 
– powt. kon. –m,-sz; -ę, -isz 
– kon. –ę, -esz  

23

06.lip

23. Czas wolny
– nazwy czynności związanych z czasem wolnym (np. chodzić do…., oglądać.., czytać..)  
– pytania: Co lubisz robić? 
– konstrukcja: lubię + inf. 

24

11.lip

24. Co robiłeś wczoraj?
– pytanie o wydarzenia z przeszłości 
– relacja z podróży 
– czas przeszły czasowników: pójść, jeść, móc, mieć 
–  miejscownik rzeczownika i przymiotnika w liczbie pojedynczej – powtórzenie 

25

13.lip

25. Szukam pracy
– rynek pracy (poszukiwanie pracy, oferty) 
– warunki pracy 
– relacjonowanie przeszłości 
– formy zatrudnienia (rodzaje umów o pracę, wymiar czasu pracy)  
– czas przeszły czasowników: kupować, iść, pójść 

26

18.lip

26. CV oraz rozmowa kwalifikacyjna
– udzielanie informacji o kwalifikacjach zawodowych 
– opisywanie własnych umiejętności (doświadczenie zawodowe) 
– życiorys zawodowy (CV) 
– rozmowa kwalifikacyjna 
– odmiana czasowników: umieć, potrafić, znać

27

19- lipiec

27. Od kiedy mogę zacząć pracę?
– planowanie pracy (czas przyszły) 
– wyrażanie chęci podjęcia działań związanych z rozwojem zawodowym 
– czas przyszły czasowników niedokonanych 
– powtórzenie czasu terazniejszego oraz przeszłego

28

20.lip

28. Szkoła
– polski system edukacji 
– rok szkolny w polskiej szkole 
– procedury zapisywania dziecka do szkoły 
– nazwy pomieszczeń  w szkole  
– tryb przypuszczający czasownika chcieć 

29

26 lipca

29. Dzienniczek ucznia
– formy i typy zdań szkolnych 
– plan lekcji, przedmioty szkolne, oceny szkolne 
– szkolne koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne 
– usprawiedliwienie nieobecności w szkole 
– czasowniki modalne – powtórzenie 

30

28 lipca

30. Powtórzenie

 

Kurs jest zorganizowany przez Uniwersytet Szczeciński w ramach współpracy z Santander Bank Polska.