Z dumą możemy ogłosić, że Narodowe Centrum Nauki z dniem 06.04.2022 roku w ramach konkursu PRELUDIUM BIS 3 na projekty badawcze przyznało środki finansowe w wysokości 457 500 zł na realizację projektu badawczego pt. Badanie natury ciemnej materii za pomocą zmodyfikowanego równania Poissona, który realizować będzie Uniwersytet Szczeciński, Instytut Fizyki, a kierownikiem projektu będzie Pan dr hab. Vincenzo Salzano, prof. US. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi!