dr Waldemar Staroń

 • Informacje ogólne

  Numer pokoju: 103
  Telefon: +48 91 444 12 31
  E-mail: waldemar.staron@usz.edu.pl
 • Wykształcenie i przebieg pracy zawodowej

  1989 magister fizyki, Uniwersytet Szczeciński
  1988 – 89 technik w Zakładzie Fizyki Morza Uniwersytetu Szczecińskiego
  1989 – 99 st. technik w Zakładzie Fizyki Morza Uniwersytetu Szczecińskiego
  od 1999 asystent w Zakładzie Fizyki Morza i Środowiska Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Staże naukowe

  1992    Rejs badawczy statkiem „OCEANIA” Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie po Zatoce Fińskiej
  1994    Pobyt w Instytucie Geofizyki Uniwersytetu Helsińskiego, Helsinki, Finlandia
  1997    Pobyt w Polskiej Stacji Polarnej PAN na Spitsbergenie
  1998    Rejs badawczy statkiem „OCEANIA” Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie po Bałtyku
 • Granty KBN i granty zagraniczne

  1996 – 1999 Projekt badawczy 6 PO4E 016 10 „Fizyczne procesy glacjalne w warunkach zmieniającego się klimatu, a ich zapis w osadach i formach na przykładzie Svalbardu.”
 • Zainteresowania naukowe

  • Zawiesiny w płynie mózgowo-rdzeniowym
  • Właściwości fizyczne substancji ropopochodnych w wodzie
  • Wpływ zawiesin na właściwości optyczne lodu (lodowce)
 • Udział w konferencjach

  1993    TERB’93, Techniczne i ekologiczne aspekty obecności substancji ropopochodnych w wodzie, 18-19.11.93, Gdynia – 1 wystąpienie
  1994    Związki ropopochodne, kryteria i metodyka skażeń., 13-15.04.94, Karwice – 1 wystąpienie
  1994    XIX Conference of Baltic Oceanographers., Sopot – 1 wystąpienie
  1994    3rd International Scientific Conference – Problems of hydrodynamics and water management of river outlets with a special regard to Odra River outlet, Szczecin – 1 wystąpienie
  1995    „Nauki przyrodnicze i techniczne a problem zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi wód morskich i śródlądowych.”, Szczecin – 3 wystąpienia
  1996    „Rezultaty usuwania zanieczyszczeń naftowych” – POZNAŃ 96 – 1 wystąpienie
  1996    XXIII Sympozjum Polarne, Sosnowiec, Uniwersytet Śląski – 2 wystąpienia
  1996    Polar Session – Dynamics of polar environment, Lublin – 1 wystąpienie
  1996    III Krajowy Kongres Ekologiczny „EKO-MED” nt. „Degradacja środowiska przyrodniczego a zdrowie człowieka, Tarnów – 1 wystąpienie
  1997    XXIV Sympozjum Polarne, Instytut Geofizyki PAN, Warszawa – 1 wystąpienie
  1997    IV Krajowy Kongres Ekologiczny „EKO-MED” nt.: „Degradacja środowiska przyrodniczego a zdrowie człowieka., Tarnów – 1 wystąpienie
  1998    25th International Polar Symposium, Polish Academy of Sciences, Warszawa – 2 wystąpienia
  1999    26th International Polar Symposium, Institute of Earth Sciences of the Maria Curie-Skłodowska University, Lublin – 2 wystąpienia
  2000    „Człowiek a środowisko wodne”, Conference – Environment, Development, Engineering, Cracow, Poland – 1 wystąpienie
  2000    Physicochemical Problems of Natural Waters Ecology, Szczecin – 1 wystąpienie
  2000    27th International Polar Symposium, Institute of Geography of Nicolas Copernicus University Toruń – 1 wystąpienie
  2002    XXVIII Międzynarodowe Sympozjum Polarne: „Funkcjonowanie i Monitoring Geosystemów Obszarów Polarnych., Poznań – 2 wystąpienia
  2002    Physicochemical Problems of Natural Waters Ecology, Szczecin – 2 wystąpienia
  2003    Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Szczecin – 2 wystąpienia
  2003    XXIX International Polar Symposium – The Functioning of Polar Ecosystems as Viewed Against Global Environmental Changes., Kraków, Uniwersytet Jagieloński – 1 wystąpienie
  2004    IV Konferencja Naukowa: Physicochemical Problems of Natural Waters Ecology, Szczecin – 2 wystąpienia
  2004    XIV Optical Conference: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, Nitra, Slovak Republic – 1 wystąpienie
  2004    XXX International Polar Symposium, Gdynia – 1 wystąpienie
  2004    X Pułtuskie Spotkania Neurochirurgiczne, Pułtusk – 1 wystąpienie
  2005    XII Konferencja Naukowa: Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych, Polanica Zdrój – 1 wystąpienie
  2006    V Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Physicochemical Problems of Natural Waters Ecology, Gdynia – 3 wystąpienia
  2006    XV Optical Conference: Wave and Quantum Aspects of Contemporary Optics, Liberec, Czech Republic – 3 wystąpienia
  2006    XIII Konferencja Naukowa: Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych, Polanica Zdrój – 1 wystąpienie
  2007    XXXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Szczyrk – 1 wystąpienie
  2007    XIV Konferencja Naukowa: Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych, Szklarska Poręba – 1 wystąpienie
 • Odznaczenia i nagrody

  1991   Nagroda indywidualna stopnia II Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Wygłoszone referaty

  13 IV 1994    Konferencja: Związki ropopochodne, kryteria i metodyka skażeń., Karwice (Wydział technologii i Inżynierii chemicznej ATR Bydgoszcz) „Wpływ wybranych czynników fizycznych na dyspergowanie i koagulację emulsji substancji ropopochodnych w wodzie.”
  16 – 18 IX 1996    III Krajowy Kongres Ekologiczny, Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Tarnów „Samochód – źródło zanieczyszczeń.”
  16 XII 2002    I Liceum Ogólnokształcące w Goleniowie „Badania polarne prowadzone przez Zakład Fizyki Morza i Środowiska Uniwersytetu Szczecińskiego”
  08 XII 2004    Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński „Mikroskopowe badanie płynu mózgowo-rdzeniowego.”
  03 III 2005    Klinika Neurochirurgii, Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin „Ruchy Browna cząsteczek zawieszonych w płynie mózgowo-rdzeniowym”
  26 IV 2006    Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński „Statystyczny opis cząsteczek zawieszonych mózgowo-rdzeniowym osób z podejrzeniem wodogłowia”
  19 III 2008    Instytut Fizyki, Uniwersytet Szczeciński „Zawiesiny występujące w prawidłowym płynie mózgowo-rdzeniowym”
 • Ważniejsze publikacje

  1. Kopeć J., Pawlak B., Staroń W., 1994; „Light attenuation in emulsions of crude oil in sea water.”, Studia i Materiały Oceanologiczne PAN nr 66, Marine Physics (7), str. 149-155.
  2. Pawlak B., Gurgul H., Staroń W., 1994; „Light attenuation in water of the Western Oder River.”, Studia i Materiały Oceanologiczne PAN nr 66, Marine Physics (7), str. 63-75.
  3. Mielnik J., Staroń W., Stochmal W., Gąsowski R., 1997; „Particle suspension influence on light attenuation in melwater received from ice of Hans Glacier.”, Polish Polar Studies: 24th Polar Symposium, Institute of Geophysics of The Polish Academy of Science, Warszawa, str. 181-183.
  4. Mielnik J., Staroń W., Gąsowski R., 1998; Measurements of incident and reflected light intensity in the crevasses zone of Hans Glacier., Polish Polar Studies: 25th International Polar Symposium, 16-17.09.1998, Institute of Geophysics of Polish Academy of Sciences, Warszawa, p. 283-286.
  5. Staroń W., Mielnik J., Gurgul H., Gąsowski R., 1998; Analysis of reflected and incident radiation intensity in selected parts of Hans Glacier., Polish Polar Studies: 25th International Polar Symposium, 16-17.09.1998, Institute of Geophysics of Polish Academy of Sciences, Warszawa, p. 287-291.
  6. Mielnik J., Staroń W., Gurgul H., 1999; „Influence of mineral suspension on albedo of ice of Hans Glacier”, Polish Polar Studies: 26th International Polar Symposium, 18-20.06.1999, Institute of Earth Sciences of the Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, p.177-181.
  7. Staroń W., Mielnik J., Gurgul H., 1999; „Parameters of mineral admixtures in ice from Hans Glacier”, Polish Polar Studies: 26th International Polar Symposium, 18-20.06.1999, Institute of Earth Sciences of the Maria Curie-Skłodowska University, Lublin, p.275-281.
  8. Gurgul H.. Staroń W.. 2000; „Preliminary determination of concentration and distribution of suspension and roily oil emulsion in Kongsfiord. Spitsbergen.”. Polish Polar Research. Vol.21. No. 1.. p.33-41. PWN Warszawa.
  9. Gurgul H., Mielnik J., Staroń W., Safaryn Z., 2000; „Mineral suspension in the depths of Admiralty Bay (King George Island, South Shetland Islands)”. Polish Polar Studies: 27th International Polar Symposium, 1-3.12.2000, Institute of Geography of Nicolas Copernicus University Toruń, p.167-179.
  10. Gurgul H., Staroń W., Mielnik J., 2002; „Średnie wybrane parametry zawiesin mineralnych w wodach Prądu Zachodniospitsbergeńskiego.”, Polish Polar Studies 2002, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Komitet Badań Polarnych KBN, Poznań, str.145-160.
  11. Gurgul H., Staroń W., Mielnik J., Stochmal W., 2003; „Albedo of water, snow and ice.”, Materiały Konferencyjne: XXIX International Polar Symposium – The Functioning of Polar Ecosystems as Viewed Against Global Environmental Changes., 19-21.09.2003 Kraków, Uniwersytet Jagieloński, str.185-196.
  12. Staroń W., Gurgul H., Herbowski L., 2005; „Microscopic examinations of human cerebrospinal fluid (CSF)”, Proceedings Vol. 5945, The International Society for Optical Engineering – SPIE, Washington, USA, p. 393-400.
  13. Staroń W., Herbowski L., 2005; „Energia kinetyczna cząsteczek występujących w płynie mózgowo-rdzeniowym.”, Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych, Tom XII, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław, str. 307-310.
  14. Staroń W., Herbowski L., 2006; „Ruchy cząsteczek zawieszonych w niebarwionym płynie mózgowo-rdzeniowym”, Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych, Tom XIII, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław, str. 183-187.
  15. Staroń W., Herbowski L., 2007; „Rozkłady dyspersyjne cząsteczek zawieszonych w prawidłowym płynie mózgowo-rdzeniowym”, Komputerowe Wspomaganie Badań Naukowych, Tom XIV, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław, str. 365-370.
  16. Staroń W., Herbowski L., Gurgul H., 2007; Proceedings: „Optical analysis of suspended particles in the cerebrospinal fluid from the patients diagnosed due to suspicion of normotensive hydrocephalus.”, Proceedings Vol. 6609, The International Society for Optical Engineering – SPIE, Washington, USA, p. 6609 1B1-6.
  17. Pawlak B., Kirkiewicz J., Mrozek-Lejman J., Gąsowski R., Staroń W., Mikłaszewicz B., Mielnik J., Safaryn Z., 2007; Proceedings: „The estimation of suspension concentration in natural waters by means.”, Proceedings Vol. 6609, The International Society for Optical Engineering – SPIE, Washington, USA, p. 6609 171-6