Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na Giełdę Pracy, która odbędzie się 14 listopada 2023 r. na Wydziale Nauk Społecznych przy ul. Krakowskiej 71-79. Udział w tegorocznej Giełdzie Pracy zadeklarowało ponad 50 organizacji. Zapraszamy do zapoznania się z ich wizytówkami dostępnymi na stronie www.gieldapracy.usz.edu.pl .

 

Podczas stacjonarnego wydarzenia będzie można spotkać się z przedstawicielami różnych firm i instytucji. Bezpośredni kontakt to doskonała okazja do tego, aby poznać rynek pracy, pracodawców i ich oczekiwania względem umiejętności i kompetencji kandydatów do pracy, ale także oferty pracy/staży/praktyk.   

 

Ponadto, uczestnicy Giełdy Pracy mogą skorzystać także z porad ekspertów takich instytucji jak np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie.   

 

Tegoroczną Giełdę Pracy tworzyć będą następujące elementy:   

 1. prezentacja pracodawców – 14 listopada 2023 r. na Wydziale Nauk Społecznych (Krakowska 71-79) przedstawiciele pracodawców spotkają się ze studentami i absolwentami w ramach stacjonarnych stanowisk.  
 2. wstępne indywidualne rozmowy rekrutacyjne – pracodawcy, po wcześniejszej rekrutacji kandydatów, przeprowadzą wstępne rozmowy rekrutacyjne online.. Zgłoszenia kandydatów na wstępne rozmowy rekrutacyjne przyjmowane są do 10.11.2023 r.  Zapisy na rozmowyrekrutacyjne: https://abk-usz.jobteaser.com/pl/backend/events/199840-gielda-pracy 
 3. baza ofert pracy/praktyk/staży – zamieszczona na platformie https://abk-usz.jobteaser.com . Każdy Pracodawca może bezpłatnie, samodzielnie zamieścić swoje ogłoszenia. Baza jest aktualizowana na bieżąco, a kandydaci mogą z niej skorzystać nawet po zakończonym wydarzeniu.  
 4. webinary/filmy promujące pracodawców – materiały zostaną opublikowane w mediach społecznościowych Akademickiego Biura Karier US. Osoby poszukujące pracy „telegraficznym skrócie”, dowiedzą się m.in. jak wygląda proces rekrutacji i ścieżka kariery w przedsiębiorstwach.    
 5. Katalog Pracodawców – gratka dla osób poszukujących pracy, praktyk, staży – w drukowanej publikacji rozdawanej bezpłatnie 14 listopada wśród uczestników wydarzenia, można znaleźć opisy firm biorących udział w wydarzeniu, a zwłaszcza bezcenne KONTAKTY do osób, działów odpowiedzialnych za rekrutację.  
 6. stacjonarne warsztaty z praktykami – 14 listopada 2023 r. na Wydziale Nauk Społecznych przy ul. Krakowskiej 71-79 w sali 106 odbędą się warsztaty prowadzone przez: 
  1. CSP Customer Services Polska Sp. z o.o. „Nie bój się pracy zdalnej! Home Office vs praca stacjonarna” >Rejestracja< 
  2. Kontrwywiadu Wojskowego „Rola i miejsce Służby Kontrwywiadu Wojskowego w środowisku służb specjalnych” >Rejestracja< 
 1. spotkania z doradcami zawodowymi – doradcy zawodowi z Akademickiego Biura Karier Uniwersytetu Szczecińskiego jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem wydarzenia pomogą w przygotowaniu się do kontaktu z pracodawcami i podjęcia działań, zmierzających do zdobycia często pierwszego doświadczenia zawodowego. Na indywidualnych spotkaniach kandydaci mają możliwość przeanalizowania ofert pracodawców uczestniczących w Giełdzie Pracy pod względem swoich umiejętności i predyspozycji oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych. Rozmowa z doradcą zawodowym będzie także doskonałym przygotowaniem do rozmów rekrutacyjnych.   
 2. Podpisanie porozumień o współpracy z firmą Welcome Center Stettiner Haff 

Tegoroczna edycja Giełdy Pracy uzyskała Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Szczecin, Patronat Honorowy Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza, Patronat Honorowy Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, Patronat Medialny Radia Eska.   

Partnerami wydarzenia są NiUS Radio Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwizja – telewizja Uniwersytetu Szczecińskiego, KarierawFinansach.pl, employear.com.