Akademickie Biuro Karier US we współpracy z UniCredit Services zapraszają na szkolenie „Efektywne zarządzanie czasem”, które odbędzie się online 07.06.2021 r. o godz. 10:00.

 

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności związanych z efektywnym zarządzaniem czasem, zarówno w obszarze prywatnym, jak i zawodowym.

 

Poszczególne cele szkolenia związane są z nabyciem umiejętności w zakresie:

  • definiowania priorytetów
  • praktycznego planowania i organizowania życia/pracy
  • skutecznego wykorzystania dostępnych narzędzi/metod zarządzania czasem
  • wykonywania zadań pod presją czasu
  • identyfikacji i redukowania czynników zaburzających wykonywanie zadań

Korzyści dla Studenta:

  • skuteczniejsze osiąganie celów
  • rozwój osobisty związany z umiejętnością efektywnego zarządzania czasem (samoświadomość + praktyczne rozwiązania)
  • wzmocnienia motywacji do pracy nad sobą
  • zwiększenie własnej sprawczości
  • redukcja stresu

 

Zapisz się na szkolenie korzystając z formularza zgłoszeniowego >tutaj<

 

Za udział w szkoleniu przyznajemy 3 pkt. w ramach Programu Motywacyjnego Santander Universidades „STUDENCIAKI”.