W dniach 23-25 września 2020 roku odbędzie się konferencja naukowa, rozpoczynająca realizację europejskiego projektu Clean Energy from Hydrogen-Metal Systems, koordynowanego przez grupę badawczą z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Spotkanie zainauguruje wykład profesora Petera Hagelsteina z Massachusettes Institute of Technology (USA) o zimnej fuzji jądrowej. Wykłady w ramach konferencji będzie można oglądać na bieżąco za pomocą MS TEAMS.

Szczegółowe informacje na temat konferencji:

CleanHME_KoM_circular

CleanHME_KoM_program

 

O PROJEKCIE
Clean Energy from Hydrogen-Metal Systems jest projektem realizowanym w ramach europejskiego programu Horyzont 2020 i konkursu pt. „Przyszłe i nowo powstające technologie”, zorganizowanego w celu finansowania przełomowych projektów badawczych o wysokim ryzyku realizacyjnym i zarazem o wysokim potencjale rozwojowym dla gospodarki i społeczeństwa Europy.

Projekt będzie realizowany w ciągu najbliższych 4 lat przez europejskie konsorcjum zrzeszające 17 instytucji naukowych (m.in. Akademię Morską w Szczecinie, Uniwersytet w Uppsali, Politechnikę w Turynie, Uniwersytet w Sienie, INFN Włochy, CNRS Francja, Instytut Josefa Stefana ze Słowenii), startupy i firmy komercyjne, współpracujące z czołowymi naukowcami z USA (Massachusettes Institute of Technology) i Kanady (Lakehead University). Głównym celem projektu będzie stworzenie nowego typu źródła energii opartego o systemy wodorowo-metalowe.

Koordynatorem przedsięwzięcia jest grupa badawcza z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego, pod kierownictwem prof. dr hab. Konrada Czerskiego – dyrektora Centrum Fizyki Eksperymentalnej „eLBRUS” Uniwersytetu Szczecińskiego.

Strona domowa projektu: http://www.cleanhme.eu

Podgląd obrazu