dr hab. Ryhor Fedaruk, prof. US

 • Informacje ogólne

  Stopień naukowy: doktor habilitowany
  Stanowisko: profesor


  Konsultacje: Środa 11:00- 12:30
   
 • Wykaz ważniejszych publikacji

  1. A.P.Saiko, G.G.Fedoruk, and S.A.Markevich. Multiphoton transitions in a spin system driven by strong bichromatic field. Journal of Experimental and Theoretical Physics. 2007. Vol. 105, No. 5, pp. 893–899.
  2. S.Prucnal, J.M.Sun, A.Nazarov, I.P.Tjagulskii, I.N.Osiyuk, R.Fedaruk, and W.Skorupa. Correlation between defect-related electroluminescence and charge trapping in Gd-implanted SiO2 layers. Appl. Phys. B. Lasers and Optics. 88, 241–244 (2007).
  3. R.Fedaruk, A.P.Saiko, S.A.Markevich. Effective fields of multiphoton EPR transitions in a bichromatic (microwave and radio frequency) field. XXII Conference on Radio and Microwave Spectroscopy (RAMIS 2007). April 22 – 25, 2007. Będlewo, Poland. P-14.
  4. G.G.Fedoruk, A.P.Saiko, S.A.Markevich. Dynamics of multiphoton EPR transitions in a strong bichromatic field. The International Conference „Modern Development of Magnetic Resonance” (Zavoisky 100). Kazan, September 24–29, Russia, 2007. P. 158–159.
  5. A.P.Saiko, G.G.Fedoruk, S.A.Markevich. Nutational resonance in two-frequency EPR. International conference „Aktualne problemy fizyki ciała stałego”. – Minsk, 23–26 October 2007. P. 46–49.
  6. V.G. Kuzmin, G.G. Fedoruk Niestacjonarne Koherentne Zjawiska w Paramagnetycznych Układach Spinowych Wydawnictwo Białoruskiego Uniwersytetu, Mińsk, 2001, s. 206
  7. I.Z. Rutkowskii, V.F. Stelmach, G.G. Fedoruk Badanie Dynamiki Układów Spinowych Metodą EPR Wydawnictwo Białoruskiego Uniwersytetu, Mińsk, 2000, s. 122